+

AE-478 Instalace přípojnicového rozvodu v hromadných garážích (Doplňující otázka 6. 4. 2024.)

Nová ČSN 73 0848:2023 v kapitole 4.4.2 článek 4.4.4.2.1 poslední odrážka definuje, že elektrické rozváděče instalované v požárním úseku hromadné garáže musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200 (nebo mít vlastní certifikované lokální hasicí zařízení uvnitř rozváděče).

ČSN EN 61439-6:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody definuje v kapitole 3 termíny a definici dle bodu č. 3.101 přípojnicový rozvod jako krytý ROZVÁDĚČ používaný pro rozvod a regulaci elektrické energie pro všechny typy zátěží.... a snad, aby nebylo pochyb, tak v poznámce č. 1 upřesňuje, že definice rozváděče viz bod 3.1.1 v ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012, kde je popsána definice rozváděče nn.

Je-li tedy přípojnicový rozvod definován jako rozváděč, znamená to, že podle ČSN 73 0848:2023 jej není možné použít pro napájení nabíjecích stanic v hromadných garážích, zatímco několik nabíjecích stanic o výkonu 160 kW klidně ano, protože ta podle poznámky č. 3 pod bodem 4.4.2.1 není považována za rozvaděč? Má se v tomto případě provést přívod pro nabíjecí stanice v hromadných garážích jen pomocí kabelů? Varianta uzavření přípojnicového rozvodu do požárně odolného krytu je totiž celkem nereálná.

Arnošt Göbel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 10. 3. 2024
Aktualizováno: 6. 4. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL