+

DB-302 Jak je to s používáním ČSN EN 61140?

Ve své doplňující odpovědi k tématu AE-476 uvádíte, že požadavky normy ČSN EN 61140 ed. 3 nejsou relevantní, "protože jde o normu, která není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma". Ve svých jiných odpovědích v systému iiSEL tuto normu nicméně zcela běžně k argumentacím využíváte, viz např. témata AD-569, AA1-385, AA1-380, AA3-416C-063. Anebo touto normou argumentujete třeba i v odborných článcích, jako např. zde. Popravdě nerozumím tomu, proč se údajně někdy lze opírat o požadavky ČSN EN 61140 ed. 3, a jindy zase ne. Pokud norma ČSN EN 61140 ed. 3 dle Vašeho výkladu není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma, pak jak je třeba možné tuto normu využívat na členění prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem na prostory, které nebezpečí zvyšují či nezvyšují? Protože v žádné jiné normě takovéto členění uvedeno není. Neboli v tomto případě je dle Vašich výkladů nutno normu ČSN EN 61140 ed. 3 samostatně používat. Dle čeho se potom rozhoduje (případně kdo na základě čeho), ve kterých případech normu ČSN EN 61140 ed. 3 lze či nelze samostatně používat?

Jan Hlavatý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 3. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL