+

AB-428 Úbytky napětí v instalacích

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2007 ukládá v rámci revize ověření vyhodnotit úbytek nabytí. Čl. 6.4.3.11 požaduje ověření shody úbytku napětí s hodnotami v tabulce v příloze G ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012. Zde je pro obvody napájené z distribuční soustavy maximální požadovaný úbytek napětí od začátku instalace:
a) pro osvětlení 3 %,
b) pro ostatní obvody 5 %.

Hodnotu úbytku napětí řeší i ČSN 33 2130 ed. 3:2014. V ní jsou v článku 7.7.3 uvedeny úbytky napětí:
a) od přípojkové skříně a rozváděčem za měřením u světelného a smíšeného 2 % a u jiného než světelného 3 %,
b) úbytky napětí od rozváděče za měřením a spotřebiči (světelné vývody 2 %, vývody pro vařidla a topidla 3 %, ostatní vývody 5 %). U budov, kde je rozvod uspořádán jinak než u bytových, se postupuje obdobně.

Úbytky napětí jsou uvedeny i v ČSN 34 1610:1963:
- motorické spotřebiče 5 %,
- světelné zdroje 3 %,
- tepelné odporové spotřebiče 5 %,
- venkovní osvětlení 8 %,
- venkovní osvětlení při častém spouštění motorů 10 %.

Otázky:
1. Podle jaké normy posuzovat úbytek napětí při revizi?
2. Odkud počítat úbytek napětí, je jasně určeno v ČSN 33 2130 ed. 3:2014. Co brát za počátek instalace ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012?

Na přiloženém schématu je znázorněn rozvod v areálu s vlastní trafostanicí. Budeme-li kontrolovat úbytky napětí na koncových zařízení napájených z rozváděče R3, kde bude počátek instalace? V rozváděči R2 nebo RH, nebo v pojistkové skříni na objektu F3?

Ing. Josef Havel

 

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 10. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL