+

AC-418 LPS rodinného domku

Teď jsem se pro změnu dostal k LPS rodinného domku. Mohu 2 otázky?
1. Novostavba se základnovým zemničem má tři svody (je to takový divný půdorys v řadovce a čtvrtý se nedá rozumně začlenit). Vzdálenosti mezi svody odpovídají LPS III – předpokládám, že počet svodů je OK?

2. Musí být podle posledních norem někde zařazeno jiskřiště/SPD pro tuto instalaci?

Základový zemnič (na který jsou připojeny všechny svody) je vyveden i v šachtě před domem, kam je též přiveden CYKY 5 x 6 od elektroměrového rozváděče a odtud dál pokračuje do domovního rozváděče. V šachtě je napojeno PE na základový zemnič pomocí CYA 10.

V ČSN EN 62305-3 ed. 2 v kapitole 6.2.4 jsem našel, že vodiče PE a PEN v sítích TN musí být připojeny k LPS buď přímo, nebo přes SPD. Z toho mi vychází, že SPD není podle této normy nutné – čtu to špatně, nebo je někde i něco jiného?

F. Vychodil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 2. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL