+

AE-668 Ještě k proudovým chráničům a světelným obvodům (Doplňující příspěvek 24. 11. 2020.)

Nedá mi to, abych nereagoval na Vaši odpověď uvedenou v dotazech AE-666 Proudové chrániče a světelné obvodyAA1-352 Proudové chrániče světelných obvodů. Jedná se o výklad článku 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3:2014. V odpovědi na dotaz AE-666 Proudové chrániče a světelné obvody uvádíte: „Toto ustanovení tedy znamená, že jsou-li v elektrické instalaci pro ochranu uživatelů použity např. v zásuvkových obvodech chrániče, tak musí být koncový světelný obvod připojen k chrániči i v prostorech, které nejsou určeny pro samostatnou domácnost (např. kanceláře). Zároveň nesmí k žádnému chrániči být připojeno více světelných obvodů než jeden.“ V tomto článku ale není nikde uvedeno, že pokud je zásuvkový obvod vybaven proudovým chráničem, musí být použit proudový chránič i pro světelné obvody. Tento článek zní: „5.2.9 Jištění světelných obvodů Vedení světelného obvodu se jistí jističi nebo pojistkami nebo jiným jisticím prvkem se jmenovitým proudem nejvýše 25 A; vedení musí mít takový průřez, aby bylo předřazeným jisticím prvkem jištěno proti přetížení i zkratu, viz též čl. 5.2.2. Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.“ Článek 5.2.9 normy ČSN 33 2130 ed. 3:2014 je součástí kapitoly 5.2 Světelné obvody a tedy požadavky uvedené v této kapitole se vztahují ke světelným obvodům. O zásuvkových obvodech pojednává kapitola 5.3 Zásuvkové obvody. V žádné z těchto kapitol není uvedena podmíněnost použití ochrany proudovým chráničem pro světelné obvody v návaznosti na použité ochraně u zásuvkových okruhů tak, jak uvádíte ve výše zmiňované odpovědi. Ustanovení kapitoly 5.2.9 (která se týká světelných obvodů) tedy znamená, že pokud je v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů (ve světelných obvodech), pak každý světelný obvod musí být vybaven samostatným proudovým chráničem. Požadavek je obdobný jako v ČSN 33 2000-7-718:2014 pro prostory občanské výstavby, která pro světelné instalace v článku 718.559.101.1 má rovněž požadavek: “Je-li užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.“ Které světelné obvody mají být vybaveny ochranou proudovým chráničem je uvedeno např. v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018, čl. 411.3.4 Světelné obvody v prostorech pro samostatnou domácnost (chránič 30 mA), v ČSN 33 2130 ed. 3/Z1:2018, čl. 5.2.9 Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování (chránič 30 mA), v ČSN 33 200-7-701 ed. 2:2007, čl. 701.415.1 Světelné obvody s koupací vanou nebo sprchou (chránič 30 mA), v ČSN 33 200-7-705 ed. 2:2007, čl. 705.422.7 Světelné obvody v zemědělských a zahradnických zařízení (chránič 300 mA) nebo v ČSN 33 200-7-710:2013, čl. 710.411.3.3 Světelné obvody ve zdravotnických prostorech skupiny 1 (chránič 30 mA).

Prosím tedy o upřesnění, kde konkrétně je uvedeno, jak Vy uvádíte, že pokud je v instalaci předepsána pro některou její část ochrana proudovým chráničem, tak automaticky pro světelné instalace to znamená také nutnost použití ochrany proudovým chráničem. Dle mého názoru to z článku 5.2.9 ČSN 33 2130 ed. 3:2014 nevyplývá.

Martin Daňhel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 9. 2020
Aktualizováno: 24. 11. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL