+

Technické normy

Filtrování norem je přístupné pouze pro předplatitele
Označení normy Název normy Značky
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů neplatná 274002 R 1. 2. 2014 S E1 ED
ČSN EN ISO 10012 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení platná 010360 R 1. 12. 2003 S E1 E2
ČSN EN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně platná 011300 P R 1. 11. 2023 S E1 E2
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika platná 011300 P M R 1. 12. 2020 S E1 E2 ED ES EV
ČSN EN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2020 S E1 E2 ED ES
ČSN ISO 80000-7 Veličiny a jednotky – Část 7: Světlo neplatná 011300 P R 1. 7. 2012 S E1
ČSN ISO 80000-2 Veličiny a jednotky – Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice neplatná 011300 P M R 1. 4. 2012 S E1 E2 ED ES
ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně neplatná 011300 P R 1. 8. 2011 S E1 E2
ČSN ISO 31-6 Veličiny a jednotky. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření neplatná 011300 P R 1. 11. 1995 D E1 E2
ČSN ISO 31-5 Veličiny a jednotky. Část 5: Elektřina a magnetismus neplatná 011300 P R 1. 11. 1995 D E1 E2
ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek neplatná 011301 P R 1. 6. 1997 D E1 E2
ČSN EN 60617-3 Grafické značky pro schémata - Část 3: Vodiče a spojovací součásti neplatná 013390 P M R 1. 4. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-7 Grafické značky pro schémata - Část 7: Spínací, řídicí a jisticí zařízení neplatná 013390 P M R 1. 4. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-2 Grafické značky pro schémata - Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-6 Grafické značky pro schémata - Část 6: Výroba a přeměna elektrické energie neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN EN 60617-4 Grafické značky pro schémata - Část 4: Základní pasivní součástky neplatná 013390 P M R 1. 3. 1998 D E1 E2
ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky platná 013630 P M R 1. 10. 2006 S E1 E2 ED ES EV
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd platná 013710 P M R 1. 8. 2021 S E1 E2
ČSN ISO 81346-12 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov platná 013710 P M R 1. 8. 2021 S E1
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd neplatná 013710 P M R 1. 2. 2020 S E1 E2
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL